image6

 

Linh Hướng: L.M. Anthony Phạm Hữu Tâm

   ĐT: 281-818-5333; Email: apham2001@yahoo.com


Trưởng TLĐ: Mary Phượng Phan ​     ĐT: 713-301-6092; Email: maryphan1511@yahoo.com 


Trưởng Khối Tiền: Chinh Nguyễn          ĐT: 713-614-1795; Email: oanhchinh@yahoo.com  


​Trưởng Khối Hậu: Trịnh Tiến Tinh     ĐT: 832-545-0486: Email:  ttrinh52@yahoo.com 

Trường Lãnh Đạo

TRƯỜNG LÃNH ĐẠO "là một cơ cấu hoạt động của PT cho nên Trường còn là một cộng đồng những Kitô hữu hiệp nhất trong bầu khí Hội Nhóm, mỗi ngày tìm cách tập trung hơn, cam kết hơn và hiệp nhất với nhau hơn, để gia tăng việc sống những điều căn bản để trở nên Kitô hữu đích thực, ngay trong chính con người của họ, trong Phong Trào và trong môi trường của họ.” (TTNT #540)