ULTREYA

" Ultreya là buổi tập họp tất cả các Nhóm Nhỏ hay đó là Buổi Hội Nhóm của các Nhóm Thân Hữu. Các Nhóm và những thành viên tham gia trong buổi Hội Nhóm này với những lý do tương tự như họ tham gia trong các Hội Nhóm Thân Hữu: đó là để chia sẻ những gì mỗi người và mỗi Nhóm đang thực hành trong cuộc sống. Những cá nhân hay nhóm này không đến đó để có thêm kiến thức hay để nhận những lời chỉ dẫn. Nếu mục đích của Hội Ultreya phải có tính cách giáo dục hoặc đoàn thể, thì buổi Hội Nhóm này sẽ không còn “phổ quát”, một đặc tính rõ ràng tiêu biểu và xác định đặc điểm của Hội Ultreya." ( Bản Tin Trung Ương tháng 2, 2012)

Liên Nhóm 117

Liên Nhóm GX - ĐM La Vang

Liên Nhóm GX - ĐM La Vang

image1

Kelly Tươi Trần 832-978-3713

Họp sau lễ chiều thứ Năm đầu tháng

trong trường học GX - CTTĐ-VN

Liên Nhóm GX - ĐM La Vang

Liên Nhóm GX - ĐM La Vang

Liên Nhóm GX - ĐM La Vang

image2

Liên Nhóm 100

Liên Nhóm GX - ĐM La Vang

Liên Nhóm 100

image3

Liên Nhóm

Liên Nhóm

Liên Nhóm 100

image4

Liên Nhóm

Liên Nhóm

Liên Nhóm

image5

Liên Nhóm

Liên Nhóm

Liên Nhóm

image6